متین تایم (نمایشی)

سعید
سعید
سعید نجاران

دکترای مدیریت IT

كارشناس ارشدطراحی صنعتی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - تاریخ فراغت از تحصیل: 1381/01/18

نوازنده سازهای كوبه ای

مربی بدنسازی

سرپرست كميته IT فدراسيون بدنسازی

طراح و نجار

جزییات

نوع سایت

شخصی

آدرس سایت

saeednajaran.com

مشخصات پوسته

ویژگی ها: واکنشگرا (ریسپانسیو)، فرم ارتباط با ما

پوسته مرجع

https://wp.quomodosoft.com/growth/