متین تایم (نمایشی)

سرلشگر
سرلشگر
سرلشگر منصور ستاری

شهیدستاری که به واقع معماری آینده نگر برای سیستم پدافند هوایی کشور بود با راه اندازی تأسیسات و امکانات جدید تعمیر و نگهداری و نیز اجرای پروژه هایی نظیر پروژه اوج و نیز راه اندازی مرکز پژوهش، تحقیقات و آموزش (پتا) توان نگهداری نیرو را تقویت و به چندین برابر قدرت قبلی ارتقا داد.

جزییات

نوع سایت

شخصی

آدرس سایت

Sattari.ir.servercms3.com