متین تایم (نمایشی)

هوا
هوا
هوا فضا جوان

"هوافضای جوان" تلاشی است از جانب تعدادی از دانشجویان دغدغه مند کشورمان برای معرفی زیبایی های رشته ی مهندسی هوافضا به دانش آموزان این مرز و بوم. اعتقاد راسخ ما "هوافضایی های جوان" این است که زیبایی های علم، بخش گم شده ی نظام آموزشی خشک مدارس کشورمان است. ما در تلاشیم تا با معرفی یکی از حوزه های بسیار پیشرفته و البته زیبای علم بشر، یعنی مهندسی هوافضا این خلاء را در حد بضاعت پرکنیم. مطالب این سایت می تواند همچنین راهنمای خوبی برای دانشجویان سال اول هوافضا برای آشنایی بهتر با رشته ای که پیش رو دارند باشد.

جزییات

نوع سایت

سازمانی

آدرس سایت

Yac.isti.ir