متین تایم (نمایشی)

دکتر
دکتر
دکتر زهره الهیان

نماینده محترم مردم شریف تهران و شمیرانات و شهرری و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی دوره هشتم، عضو هیأت رئیسه کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد(NGO) مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی.

جزییات

نوع سایت

شخصی

آدرس سایت

Elahian.com