متین تایم (نمایشی)

هانس
هانس
هانس گروهه ایران

شرکت هانس گروهه تولید کننده شیر آلات بهداشتی از گذشته تا کنون به علت داشتن محصولات ساخت آلمان عملکردی موفقیت آمیز داشته است.

در حال حاضر 80% محصولات هانس گروهه که در شش واحد صنعتی کشور آلمان تولید می گردد به 130 کشور در قاره های مختلف جهان صادر می شود.

جزییات

نوع سایت

تجاری

آدرس سایت

Hansgrohe-Iran.com