متین تایم (نمایشی)

مسجد
مسجد
مسجد جامع حسینی شاد آباد

بنای اولیه وساخت و ساز مسجد جامع حسینی شادآباد به سالهای دهه چهل بر میگردد .
ساخت مسجد در میان دهه چهل مطرح و با اختصاص دادن پنج فواره زمین ، مجموعا به متراژ 559/75 سانتی متر توسط جناب آقای حاج محمد علی کلهر در خرداد ماه 1346 ؛ شوقر و ذوق ساخت مسجد بالا گرفت و مرحوم آقای فروغی که در کارهای اجتماعی همیشه حضور داشت و رئیس انجمن محل هم بود ، با همراهی تعدادی از ساکنین اقدام به ساخت مسجد نمود .

جزییات

نوع سایت

سایر

آدرس سایت

Masjedhoseyni.ir

مشخصات پوسته

عرض: 2000px

پوسته مرجع

https://www.templatemonster.com/website-templates/28338.html