متین تایم (نمایشی)

معاونت
معاونت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان

جزییات

نوع سایت

سازمانی

آدرس سایت

Farhang.Isti.ir

مشخصات پوسته

ویژگی ها: واکنشگرا (ریسپانسیو)، دکمه بازگشت به بالا، منوی کرکره ای، فاوآیکن، گوگل مپ

پوسته مرجع

https://www.templatemonster.com/demo/53265.html