متین تایم (نمایشی)

بسوی
بسوی
بسوی تعادل

فنون کاربردی و روش تدریس و مربیگری سمینارهای این موسسه برمبنای علمی نسبتا نوین به نام «علم شناختی» Cognitive Science طراحی و عرضه می گردد. این علم نوپا که زمینه اموزشی آن «تجربی» است، با حدود 50 سال قدمت جهانی در حال اوج گرفتن است. در راستای این آموزش تجربی، تمرینهایی همراه با آموزش به شرکت کنندگان داده می شود که پس از بکارگیری آنها در زندگی روزمره خود، نتایج آنرا بصورت تجربی ملاحظه می نمایند.

جزییات

نوع سایت

سازمانی

آدرس سایت

Besooyetaadol.org

مشخصات پوسته

عرض: 1920px

ویژگی ها: واکنشگرا (ریسپانسیو)، دکمه بازگشت به بالا، منوی کرکره ای، فاوآیکن، گوگل مپ، فرم تماس

پوسته مرجع

https://www.templatemonster.com/website-templates/45895.html