متین تایم (نمایشی)

معاونت
معاونت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا تشکیل شده است که شرکتها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را داشته باشند و بعد از اینکه طی مراحل ارزیابی تایید گردند؛ به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه این صندوق استفاده نمایند.

جزییات

نوع سایت

سازمانی

آدرس سایت

DaneshBonyan.Isti.ir

مشخصات پوسته

عرض: 2050px

ویژگی ها: واکنشگرا (ریسپانسیو)، دکمه بازگشت به بالا، منوی کرکره ای، فاوآیکن، گوگل مپ

پوسته مرجع

https://www.templatemonster.com/demo/54831.html