متین تایم (نمایشی)

انجمن
انجمن
انجمن آترواسکلوروز ایران

انجمن آترواسکلروز ایران با همت جمعی از متخصصین قلب و عروق و با حمایت علمی و معنوی شادروان دکتر سید حمید میرخانی در سال 1382 تاسیس گردید و پس از طی مراحل قانونی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسید.

این انجمن با هدف ارتقای علمی و کمک در امر پژوهش و آموزش در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی در کشور تا کنون به کار خود ادامه داده است.

جزییات

نوع سایت

سایر

آدرس سایت

IranAthero.ir

پوسته مرجع

http://apicona-advanced.thememount.com/classic-highlight-rtl/